Siećbud

Spółka z o.o.


Poznaj naszą firmę

O nas

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do współpracy z Przedsiębiorstwem "SIEĆBUD" Sp. z o.o.. Działalność naszą rozpoczęliśmy w roku 1983, od wykonawstwa instalacji sanitarnych centralnego ogrzewania i kotłowni.

Poprzez kolejne lata poszerzyliśmy zakres oferty o roboty inżynieryjno - budowlane, wykonując w chwili obecnej obiekty "pod klucz". Prowadzimy roboty budowlane oraz wykonujemy całościowy zakres robót inwestycyjnych w ramach Generalnego Wykonawstwa poczyniając od projektowej. Zdobyte przez wszystkie lata doświadczenia gwarantują Naszym Klientom satysfakcję i pewność dobrego wyboru. Potwierdzeniem naszego wysokiego poziomu usług jest szereg listów referencyjnych otrzymywanych od zadowolonych Inwestorów.

Od roku 1993 Przedsiębiorstwo posiada własną stałą siedzibę i bazę transportowo - sprzętową przy ul. Szpitalnej 4 we Włocławku. Zatrudnienie znajduje średnio 10 - 25 osób w tym 6 osób stałej kadry administracyjno - technicznej i kierowniczej z niezbędnymi uprawnieniami budowlanymi i energetycznymi do prowadzenia oferowanego zakresu robót.

KRS: 0000060222, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy:176.000,00, REGON 910312590, NIP 888-21-79-240

Czym się zajmujemy 1. Wykonawstwo projektów technicznych:
  • instalacji wewnętrznych c.o.
  • kotłowni ekologicznych
  • zewnętrznych instalacji wod-kan
  • sieci cieplnych preizolowanych
 2. Doradztwo techniczne w zakresie systemów energetycznych
 3. Budowa i modernizacja nowoczesnych ekologicznych kotłowni wodnych i parowych na paliwo płynne i gazowe.
 4. Wykonawstwo i modernizacja węzłów ciepłowniczych.
 5. Wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania i wod. - kan.
 1. Wykonawstwo sieci cieplnych z rur preizolowanych.
 2. Budowa ujęć wody i zewnętrzych sieci wodociągowych.
 3. Budowa oczyszczalni ścieków i kolektorów kanalizacyjnych.
 4. Budownictwo niskokubaturowe.
  • roboty budowlane
  • roboty wykończeniowe
 5. Usługi sprzętowe (koparko - ładowarka CAT 432D, koparka kołowa CAT 315M, koparka gasiennicowa CAT 320C)

Zrealizowane inwestycje